Gaden // Ballerup Gågade

Blev inviteret af Kontoren for Kunst i Byen i Ballerup Kommune til at komme med et midlertidigt, visuelt indspark til debatten om Centrumgadens fremtidige udvikling. Ideen i kommunen var at benytte kunsten til at skabe større synergi mellem gadens handlende, butikker og beboere. Projektet Gaden blev skabt i samarbejde med arkitekt Gitte Juul og bestod af en række nye og anderledes mødesteder i gadens rum, der involverede møbler, objekter og små historier. På den måde blev der opfordret til ophold, nysgerrighed og samvær frem for ren cirkulation. I forbindelse med projektet dannede gaden desuden ramme om forskellige arrangementer, såsom filmforevisning, avislæsning, tomatdyrkning, gadesalg, gadespil, botanik og meget mere. Gaden fandt sted i sommeren 2013.

Kontoret for Kunst i Byen er et samarbejde mellem Ballerup Kunstråd og By, Kultur & Erhvervsudvikling. Ambitionen er at anvende kunst som driver for byudviklingen. For at nå så langt som muligt ud til byens borgere på tværs af kulturer, prioriterer Kontoret at være fysisk til stede i byen. Udgangspunktet er, at Kontoret midlertidigt flytter ind i nogle af byens tomme lokaler, egnede pladser og steder i bymidten; – bearbejder rummene til lejligheden og igangsætter midlertidige kunstprojekter med henblik på at skabe borgerinvolvering og engagement.

— english version —

Was invited by Kontoren for Kunst i Byen in Ballerup Municipality to do a temporary, visual input to the current debate about the future of Centrumgaden – the main street in the small town Ballerup. In the municipality they had the idea to use art as a tool to create synergy between shoppers, retailers and residents. The project Gaden (the street) was developed in collaboration with architect Gitte Juul and consisted of  a series of new and different meeting spots on the street involving urban furniture, objects and small stories. In that way we encouraged people to stay a bit longer, curiosity and socializing instead of just circulating.  During the project several activities took place on the street, such as film screenings, news paper readings, tomato cultivation, street sale etc.  Gaden took place during the summer of 2013.