Mobil Køkken // Køge Havn

Mobil Køkken blev lavet i forbindelse med udstillingen Urban Play der fandt sted i området omkring Køge Havn i 2012. Køkkenet består af flere dele og har hjul så det let kan transporteret rundt på havneområdet af borgere og besøgende, der ønsker at lave mad i det fri. Det har gasblus med gryde, en rygeovn, et trepersoners skærebræt og en vogn til rindende vand. Under Urban Play var Mobil Køkken med i en række aktiviteter, som publikum iværksatte på havnen.  Køkkenet står ved Udsigten i Køge Havn og kan lånes gratis via: www.koegekyst.dk/booking. Forneden ses fire plakater der forklarer brug af køkkenskulpturerne.

Urban Play er kurateret af Charlotte Bagger Brandt, Råderum og landskabsarkitekt Bettina Lamm. 

— english version —

Mobil Køkken (mobile kitchen) was made in connection with the exhibition Urban Play which took place in the area of Køge Harbour in 2012. The kitchen consists of several parts and has wheels so it can easily be moved around the harbour by visitors or local citizens who wants to cook open air. It has a gas burner with a pot, a smoke oven, a water carriage and a tree person chopping board. During Urban Play the mobile kitchen attended several activities initiated by the audience. The kitchen is placed by Udsigten in Køge Harbour and can be borrowed for free via www.koegekyst.dk/booking. Underneath is four posters explaining how to use the kitchen.

Urban Play is curated by Charlotte Bagger Brandt, Råderum and landscape architect Bettina Lamm.