Prut eller Slamsuger

For ikke så længe siden var der en ubestemmelig og ikke særlig god lugt udenfor Netto i Værebro Park. Nogle beboere mente det måtte være noget med kloakken. Nogle havde endda hørt, at en slamsuger havde været forbi. Andre var af den opfattelse, at det var en beboer, der havde slået en prut i forbifarten. Lugten forsvandt lidt af sig selv og man fandt aldrig ud, hvor den kom fra – eller om den overhoved havde været der. Når folk i dag tager sig et spil skak, sker det nogle gange, at spillerne er uenige om lugtens oprindelse. Spilleren på den ene side af bordet vil mene, at lugten kom fra en prut, mens spilleren på den anden side vil mene, der havde været brug for en slamsuger til at komme lugten til livs.


Fortællingen Prut eller Slamsuger er en del af kunstværket Fortællingernes Bord skabt af Jesper Aabille i 2022-23.