Kolonihaven uden stol

Valget af det kunstige græs skal ses som en konsekvens af at brugen af naturligt græs giver nogle praktiske problemer, som jeg ikke med sikkerhed ville kunne løse på nuværende tidspunkt. Her tænker jeg især på vanding af græsset, hvor ophobningen af vand i bunden af plænen ville medføre en forrådnelse af rodnettet. Et dræningssystem - hvilket er under udvikling, men desværre ikke klar til denne udstilling - ville løse problemet. Desuden vil naturligt græs også give et andet problem: Det forholdsvis store antal besøgende på Trapholt, der er i gennemsnit 5000 gæster om måneden, vil udgøre en massiv belastning for plænen. Regner man med at 20-40% af de besøgende betræder haven, giver det 33-66 personer om dagen, og det er de færreste 16 kvadratmeter græsplæner, der kan holde til det med en åbningsperiode fra 10 til 17.

se haven i 3D
(den er lidt tung 30 MB, men værd at vente på)

Kolonihave
Kolonihaven er det valgte miljø til udstillingen.
Kolonihave u/ stol
Det kunstige græs er en konsekvens af naturligt græs giver ville giv problemer af praktisk karakter.
Kolonihave u/ stakit
Den valgte lokalitet afgør, om der skal monteres et stakit på haven.
Kolonihave u/ stakit og stol
Haven kan naturligvis også nydes uden nogen stol eller stakit.
Golfbane
4x4 meter er som bekendt en del i underkanten til en golfbane
Skovbryn
En tur i skoven kan hurtigt blive til et mareridt.
Strandkant
Det ville være fordelagtigt med en sandskant, hvor man nyde livet
Urtehave
Urtehaven er den mest anvendelige af miljøerne set fra et praktisk synspunkt.