Category Archives: Mynte Projektet

Mynteprojektet er en fortløbende undersøgelse af myntens natur og potentiale. Eksperimentet omfatter en række kombinationer af myntemøbler, vækstkasser og serveringsforhold. De væsentlige spørgsmål er: Hvordan skabes de optimale betingelser for produktet? Hvordan sikres vækst? Hvordan forføres folk? Hvilke kombinationer virker bedst? Hvad er parametrene for succes?